GIỚI THIỆU
Chúng tôi cung cấp cầu nối giúp thương mại hóa các ý tưởng công nghệ với các doanh nghiệp thông qua các dịch vụ đánh giá ý tưởng, công nghệ; đánh giá thị trường, định hướng phát triển; đại diện nhóm hoặc cá nhân nghiên cứu thương thảo các giao dịch nhượng quyền, hoặc hỗ trợ spin-off thành công ty startup.

Xem Thêm

You've just added this product to the cart: